Bli medlem Maila oss
Krokom ska vara en kommun som är bra för alla

Framtiden vill bo i Krokoms kommun

Nyheter

Socialdemokraterna i Krokom 2021-08-17

Vi föreslår utredning om fria mensskydd

Med anledning av Judit Hemås motion på distriktskongressen har vi på kommunstyrelsemötet 25 maj lagt fram ett initiativärende som innehåller ett förslag att kommundirektören ska utreda möjligheten till fria mensskydd för tjejer i grundskolan. Fria mensskydd finns på många andra ställen i Sverige med bra effekter.
Tyvärr fick vi ingen positiv respons från de styrande – Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet – som röstade mot oss. Vi jobbar vidare med ärendet ...

Socialdemokraterna i Krokom 2021-08-17

Bygg ny förskola i Ås

Socialdemokraterna lämnade en motion till Kommunfullmäktige i juni om att bygga ny förskola i Ås. Skälet är att skolområdet behöver utökas och förskolan skulle få en bättre utemiljö och en säkrare trafiksituation.

Läs mer >>

Socialdemokraterna i Krokom 2021-08-17

Rösta för allas lika värde och rätt – Kyrkovalet närmar sig

Värderingar för ett jämlikt samhälle står på spel 19 september. Vi vill att Svenska kyrkan ska behandla alla lika - oavsett kön, sexuell läggning eller var man kommer ifrån. Låt inte högerkonservativa och nationalistiska krafter använda kyrkan för att vrida klockan tillbaka. 

En liten men viktig insats för demokrati, jämlikhet och jämställdhet, rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet!

Läs mer>>